روایت‌های مختلفی از پوشش رسانه‌ایِ جنگ در این کشور وجود دارد. در این ویدیو از بخشی از کلیاتی که رسانه‌های روسی پوشش می‌دهند، آگاه می‌شوید.