هر یک از کشورها برای خود خطوط قرمزی تعریف کرده‌اند و همین امر کار را بسیار پیچیده کرده اما هر چه هست هنوز جو مثبتی بر گفت‌وگوها حاکم است‌. سوالی که بسیاری در صدد پاسخ آن هستند این است که گره‌های مذاکرات دقیقا چه مواردی است و آیا می‌توان امید به باز شدن آن‌ها داشت یا خیر؟