احمدی‌نژاد، طرح‌های اقتصادی مختلفی از جمله بنگاه‌های زودبازده و طرح تحول اقتصادی یا حتی انحلال سازمان مدیریت در کشور را اجرا کرد اما همه‌ی این طرح‌ها نتوانست وضعیت مردم را بهبود دهد.