در مقابل محمدمهدی حبیبی رییس هیئت مدیره توسعه‌گران فضای مجازی پاک و از «موافقان» و از مشاوران طرح صیانت معتقد است بیشتر متخصصان و منتقدان طرح فقط به دنبال رای گرفتن مردم هستند، نه لزوما خیر و صلاح مردم.

این گفتگو با همکاری اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران برگزار شده است.