طولانی مذاکرات احیای برجام، به این تردیدها بیش از پیش دامن زده به طوری که اخیرا برخی چهره‌های سیاسی معتقدند حتی احیای برجام، همچنان نمی‌تواند ماندگاری آمریکا در این توافق در آینده را تضمین کنند.

اما در این بین راهکاری مشخص هم از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح می‌شود تا آمریکا خواه ناخواه در برجام بماند و حداقل نتواند بدون هزینه از این توافق خارج شود.