انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی و پایگاه داده‌های جهانی از بخش‌هایی هستند که به نهاد هنلی کمک می‌کنند پاسپورت کشورهای مختلف را ارزش‌گذاری کنند.

اما ایران چه رتبه‌ای در شاخص گذرنامه هنلی به دست آورده و ایرانی‌ها به چند کشور بدون ویزا سفر می‌کنند؟