البته او در گفت و گوی مشروح خود با اکوایران، معقتد است هیچ تخلف و اقدام خارج از عرفی برای مداخله در بازار ارز صورت نگرفته و مستندات لازم نیز در این خصوص وجود دارد.

وی به واسطه نسبت فامیلی با عباس عراقچی معاون سابق ظریف و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای متهم به آقازادگی شده. آیا «آقازادگی» عراقچی را معاون ارزی بانک مرکزی کرده بود؟