به گفته خطیب زاده از گروسی دعوت به عمل آمده و تاریخ برای سفر وی نیز پیشنهاد شده است که به زودی عازم ایران می شود.

چندی قبل برخی از رسانه‌ها به نقل از گروسی مدعی شده بودند که ایران هنوز دعوتنامه‌ای برای او نفرستاده است.

بخشی از سخنان خطیب‌زاده نیز به پول‌های بلوکه شده ایران اشاره داشت. آیا وزارت خارجه آزادسازی این منابع را تایید می‌کند؟ در اکو خبر امشب ببینید.

 

معنای «نه» ارزی مجلس به دولت