به گزارش اکوایران، سران قوا در ۳۰ شهریور آن سال تصمیم خود را قطعی کرده بودند و استعلام نهایی را رییس جمهور از رهبر انقلاب گرفته بود. 

با این حساب می‌شود ۱۶ مهر را به عنوان زمان قطعی شدن تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفت. اما ستاد رسانه‌ای دولت از آن تاریخ تا زمان اجرا چه رویکردی داشته است؟ چه اظهارنظرهایی از سوی اعضای دولت در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود که جامعه با یک شوک در نیمه شب ۲۴ آبان مواجه شد؟