این در حالی است که همین سه روز پیش شهردار تهران بر روابط خوب مدیریت شهری در این دوره و دولت تاکید کرده بود اما انگار یا این حرف‌ها در حد تعارف است یا ماجرا نوعی سهم‌خواهی بیشتر از بودجه سال آینده.