آخوندی به‌روز شدن گزارش‌های حسابرسی زیرمجموعه‌های شهرداری را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای شهر می‌داند و می‌گوید گزارش‌های حسابرسی باقی مانده در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ در صحن شورا قرائت می‌شود . او معتقد است تهرانی‌ها در حوزه شهری در سال ۱۴۰۳ روزهای بهتری خواهند داشت و با ورود اتوبوس‌ها و واگن‌های تازه بخشی از مشکلات حمل‌ونقل عمومی برطرف می‌شود.