به گزارش اکوایران، اما حالا که پوشش واکسن به سطح بالایی رسیده و صحبت از فشار به کسانی که از زدن واکسن خودداری می‌کنند شنیده می‌شود، این حمله‌ها تندتر هم شده تا جایی که گروهی از ضدواکسن‌ها که تعدادشان به حدود ۳۰۰ نفر می ‌رسد، سه روز است در برابر نهاد ریاست جمهوری تحصل کرده‌اند.