به گزارش اکوایران؛ رسم بوده که آمارهای تولید بخش صنعت، معدن و آمارهای مرتبط با بخش تجارت هر ماه از طریق سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شود، رسمی قدیمی که در دولت های قبل هم اجرایی می شد. اما حالا از فرودین ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سنت شکنی کرده و به نوعی آمارهای در این وزارتخانه محرمانه شده یا به صورت محدود و غیر رسمی و کارشناسی نشده در اختیار برخی از افراد قرار می گیرد.

وزارت صمت درباره عدم انتشار آمار به صورت رسمی و کارشناسی توضیح می دهد که آمار کارشناسی شده هنوز نهایی نشده است. این در حالی است که مسوولین این وزارتخانه هرازگاهی در سخنرانی ها آمار وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت را اعلام می کنند، نکته ای که نشان می دهد آمارها نهایی است، اما تنها در اختیار مسوولین این وزارتخانه قرار دارد و از دسترس عموم خارج است.          

یک مقام مطلع در وزارت صمت در خصوص دلایل عدم انتشار آمار رسمی و کارشناسی شده گفته عدم انتشار آمار توجیهی ندارد و بیشتر یک سلیقه است و امیدواریم با حمایت وزیر صمت قفل انتشار آمارها شکسته شود.

وزارت صمت 222