به گزارش اکوایران؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 9 شهریور 1401 قیمت تضمینی کلزا و سویا را تصویب کرد و برای خرید این دو محصول شروطی را در نظر گرفت.

در بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه کلزا و سویا برای سال زراعی 1401-1402 « یارانه کاشت »، «سیاست یارانه بیمه» و «سیاست حمایت قیمتی» در نظر گرفته شده است.     

برای سیاست حمایت غیر قیمتی «یارانه کاشت» و «یارانه بیمه» مدنظر قرار گرفته و بر این اساس برای یارانه کاشت و  به منظور تقویت و ایجاد انگیزه های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا ، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه های کود و بذر معادل بیست هزار (20000) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده به یارانه بیمه باز می گردد، براساس این سیاست کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (20) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

اما سیاست حمایت قیمتی نیز براساس قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می شود.

جدول قیمت دانه های روغنی براساس این ابلاغیه برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.

از سوی دیگر در راستای اجرای بندهای "ت" و "ر" ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط الزامی خواهد بود.

از سوی دیگر انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

براساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (36) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم،خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی خواهد بود.

در خصوص منابع مورد نیاز این مصوبه نیز سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1402 کل کشور تامین کند.

همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت به این گروه از تولید کنندگان پرداخت کنند. 

از سوی دیگر براساس دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می شود.

قیمت برخی محصولات کشاورزی

از سوی دیگر براساس ابلاغ سید جواد ساداتی نژاد، رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت جو بدون پوشینه، گندم تریتیکاله و ذرت خوشه ای هر کیلوگرم  67 هزار و 800 ریال است. برمبنای این ابلاغیه قیمت آفتابگردان و گلرنگ به ترتیب 179 هزار و 576 ریال و  179 هزار و 319 ریال اعلام شد. درضمن عدس 139 هزار و 612 ریال و نخود 139 هزارو 797 ریال است. لوبیا چیتی 263 هزار و 261 ریال ، لوبیا سفید 166 هزار و 389 ریال، لوبیا قرمز 167 هزارو 754 ریال اعلام شد. طبق این ابلاغیه سیب زمینی پاییزه 34 هزار و 214 ریال، سیب زمینی بهاره 27 هزار و 627 ریال و سیب زمینی طرح استمرار 45 هزار و 850 ریال است. درضمن قیمت انواع برنج بعدا اعلام خواهد شد.

در فهرست ابلاغ شده قیمت انواع برنج هنوز اعلام نشده است براساس برنامه، قیمت برنج داخلی متعاقبا اعلام خواهد شد.