او با انتقاد از مخالفان واردات تراکتور و کمباین گفت: اگر مزیت رقابتی در تولید داریم چرا نگران واردات هستیم.

او افزود: امروز کشت پنبه ایران به دلیل نبود نیروی کار تقریبا رو به انقراض است. ما امروز نیروی کاری برای برداشت زیتون و سیب و بسیاری از محصولات نداریم برای همین نیازمند ماشین آلات برداشت هستیم.