وی ادامه داد: هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۳ بزرگترین کنفرانس همکاری ایران و آفریقا برگزار می شود که قرار است ۵۲ کشور در آن حضور دارند.