اما بررسی دقیق‌تر این خبر نشان می‌دهد که چند نکته مهم در مورد آن وجود دارد که به آنها توجه کرد. اول اینکه عیار این ذخیره به گونه‌ای است که استخراج و فرآوری آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

دوم اینکه ایران در حال حاضر به فناوری استحصال لیتیوم از کانسنگ دسترسی ندارد و برای این کار نیاز به واردات تکنولوژی و یا همکاری با شرکت‌های خارجی دارد.

با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد که کشف ذخیره لیتیوم در ایران به تنهایی نمی‌تواند انقلابی در صنعت معدن کشور ایجاد کند. در این راستا، انجام مطالعات دقیق‌تر برای تعیین عیار دقیق ذخیره و همچنین بررسی روش‌های مختلف استحصال لیتیوم با توجه به شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی ایران ضروری است.‌

کتایون ملکی گزارش می دهد.