علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز معتقد است برخی ریسک‌ها می‌توانند طلا را به زودی در مسیر نزولی قرار دهند.