زمانی این تصور بود که با یک استراتژی تعاملی در حوزه انرژی می توان رفتار روسیه را پیش‌بینی‌پذیر کرد، اما حال این استراتژی غرب با چالش جدی مواجه شده است.

این وسط ایران چه نقشی را باید بازی کند؟ سمت روسیه بایستد یا غرب؟

قسمت هفتم فارکست پلاس به موضوع «بحران انرژی اروپا» پرداخته است.

عباس ملکی، استاد سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف و رامین فروزنده، کارشناس حوزه انرژی مهمانان این قسمت هستند.