در گفتگویی با عبدالصمد رحمتی، تحلیلگر بازار نفت به این سوال پرداخته‌ایم که اساسا مبنای محاسبه قیمت نفت ایران چیست و بر اساس چه فرمولی قیمت‌گذاری می‌شود؟ اینکه آیا درنظر گرفتن ۴۰ دلار برای هر بشکه در بودجه منطقی است؟ در خصوص اوراق سلف نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این سوال را مطرح کرده‌ایم که چه نقشی در بودجه خواهد داشت؟

مهندس رحمتی معتقد است که برای تحلیل نفت در بودجه، پاندمی کرونا و توافق اوپک پلاس را نباید از قلم انداخت!

برای تحلیل بازارهای مالی مختلف، برنامه «فردایی» را هرشب از تلوزیون اینترنتی اکوایران دنبال کنید.