برنامه فردایی

پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۰

در گفت‌وگویی با جواد سرکانیان، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که چه افقی برای بورس تهران در سال آینده متصور است.

آقای سرکانیان با فهرست کردن عواملی از فرصت‌ها و تهدیداتی که می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه اثرگذار باشد، برآیندی ۳۰ تا ۴۰ درصدی و مثبت را برای بورس پیش‌بینی می‌کند؛ گرچه معتقد است هیچ‌وقت نباید از موضوعات غیرمترقبه سیاسی چشم پوشید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد