برنامه فردایی

بورس تا پایان ۱۴۰۰ قرمز خواهد بود ؟

بورس تهران در همین چند روز ابتدایی سال ۱۴۰۰ روی خوش ندیده است.

جو غالب بازار منفی است و امروز هم شاهد بودیم که کمترین ارزش معاملات در ماه های اخیر ثبت شد.

ترجیع بند بسیاری از تحلیل ها، دامنه نوسان نامتقارن است که حقیقتا باید یکی از شاهکارهای مدیر جدید سازمان بورس دانست!

در گفتگویی با ایمان جوکار، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی روند چند روز اخیر بورس و تجربه شخصی او در خصوص پتانسیل خرید حقوقی‌ها پرسیده ایم.

آقای جوکار معتقد است بسیاری قصد ورود دارند، اما هنوز نشانه ای از بازگشت بازار و رسیدن قیمت ‌ها به کف دریافت نکرده‌اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد