قسمت هفتم: صبحانه ناهار با ربات‌ها

در آینده‌ای نه‌چندان دور، ربات‌ها نقشی پررنگ‌تر در زندگی روزمره ما خواهند داشت. از تهیه صبحانه تا رانندگی به محل کار، ربات‌ها بسیاری از کارهای ما را انجام خواهند داد.

برخی از این موضوع نگران هستند و آینده‌ای را تصور می‌کنند که انسان برده ربات‌ها شده است. اما این نگرانی تا چه حد واقعی است؟