غلامحسین محمدی، رییس خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد در تشریح این خبر به «اکو ایران» گفت: متاسفانه با وجود خلق مکانیزم‌های متعدد و ماژول‌های حوزه نوآوری، حجم و تعداد سرمایه گذاری‌ها در اکوسیستم رشد محسوسی نکرده است. بنابراین خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد قصد دارد با ورود به این عرصه و تکیه به تجربه و اعتمادی که به این رسانه هست، سرمایه‌گذاران را برای ورود به حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ترغیب کند.

شما می‌توانید توضیحات بیشتر در خصوص نوع فعالیت خانه نوآوری دنیای اقتصاد را در ویدیو پیش رو دنبال کنید.