به گزارش اکوایران، شرکت ملی صنایع مس ایران امروز 4 هزار تن مس کاتد در بورس کالا عرضه کرد. قیمت پایه این عرضه  212 هزار و 298 تومان بود. هزار تن از این عرضه تا قیمت  224هزار و 10 تومان رقابت شد که  5.5 درصد بالاتر از قیمت پایه بود. در جریان معاملات امروز، کل محصول عرضه شده با قیمت میانگین  227 هزار و 770 تومان مچ شد که 0.4 درصد کم تر از  قیمت پایانی عرضه قبل در 9 مرداد می باشد. وجه دریافتی در این معامله نقدی بوده وتحویل مس کاتد NCI-CCAA-00 در روز چهارشنبه 26 مرداد 1401 از درب انبار کارخانه انجام می شود.

فملی یکی از نمادهای مهم و تاثیرگذار در صنعت فلزات اساسی و حتی بر شاخص کل بازار است. این شرکت در مجموع 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 33 درصد افزایش فروش داشته است. عملکرد مالی این شرکت نیز به گونه ای بوده که سود خالص این مجموعه در سال 1400 نسبت به سال قبل آن 93 درصد افزایش داشته است. با این وجود قیمت سهم فملی بعد از بازگشایی نماد پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه در هفته اول مرداد ماه به کمترین نرخ در یکسال گذشته رسید. در مجمع عمومی فملی 70 تومان سود به ازای هر سهم به تصویب رسید که به خاطر افت شدید قیمت سهام این شرکت قبل از مجمع، پس از بازگشایی این نماد و کاهش 70 تومان سود از ارزش سهم، قیمت این نماد از کف تاریخی یک ساله عبور کرد.

فروش ماهانه شرکت ملی صنایع مس ایران

گزارش عملکرد ماهانه فملی در سامانه کدال نشان میدهد که فروش این شرکت در 3 ماهه اول امسال با رشد چشمگیری به نسبت مدت مشابه در سال قبل همراه بوده. در فروردین ماه امسال، شرکت ملی صنایع مس ایران به نسبت فروردین ماه سال قبل 207 درصد افزایش فروش داشته است. در اردیبهشت و خرداد نیز به نسبت مدت مشابه در سال قبل 47 درصد رشد فروش در هر دو ماه داشته است. با این وجود فروش تیرماه فملی از تیر ماه 1400 کمتر بود و 22 درصد کاهش داشت. فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در مجموع این چهار ماهه از سال به 28 هزارو 219 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با چهارماهه نخست سال قبل 33 درصد رشد فروش داشته است.

فروش ماهانه فملی 05.13

بازدهی قیمتی نماد فملی از ابتدای سال

نماد فملی در جریان معاملات 4 ماه اخیر بازدهی منفی داشت و سهام این شرکت در 23 مرداد در مقایسه با ابتدای امسال 19 درصد کاهش  قیمت داشته است. بخشی از این افت قیمتی مربوط به سود سهمی مصوب در مجمع است. در فروردین ماه نماد فملی 3 درصد رشد داشت و در اردیبهشت 25 صدم درصد افزایش داشت. رشد دوماهه اول نماد فملی به نسبت صنعت فلزات اساسی و شاخص کل کم بود. این رشد پایین باعث نشد تا در ماه های خرداد و تیر که بازار نزولی بود سهام فملی افت زیادی نداشته باشد که در نهایت بازدهی این نماد را به منفی 29 درصد رساند. پس از مجمع نماد فملی با ورود پول حقیقی همراه بوده و در این سه هفته گذشته از مرداد، 9.5 درصد ارزش سهام این شرکت افزایش یافته است.

بازدهی فملی 05.23