در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد با حضور حسین عبده تبریزی صاحب نظر اقتصادی، احمدی زیدآبادی تحلیل گر سیاسی و محمد فاضلی جامعه شناس، با ریشه یابی اتفاقات اخیر در ایران درباره دلایل اعتراضات و ناآرامی بحث شده است: