علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از فشار انتظارات تورمی به طلا و شاخص‌های بورسی برای قرار گرفتن در مسیر نزولی می‌گوید.