نادیده گرفتن نارضایتی مردم در هر جایی، جرقه اتفاقات بزرگ‌تر را می‌زند و این همان اتفاقی است که اکنون در چین رخ داده و دولت را با چالش جدی مواجه کرده‌است.

نسیم بنایی از دلیل اعتراضات چین گزارش می‌دهد.