سید عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت امور خارجه و عضو شورای راهبردی روابط خارجی توضیح می‌دهد که لزوما این دیپلماسی نباید از جنس قدرت ورزی طرفین باشد، بلکه می‌تواند با ایجاد زمینه همکاری به نتیجه دلخواه برای هر دو طرف رسید.