به نظر می‌رسد بازارها به اندازه مقامات فدرال رزرو به آینده رشد اقتصادی در جهان امیدوار نیستند. این موضوع را با بررسی داده‌های متنوع، از جمله داده‌های بازدهی اوراق قرضه می‌توان مشاهده کرد. جزییات بیشتر را از زبان علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی بشنوید.