گاهی از روی برخی نمودارها می‌توان پیش‌بینی کرد اقتصاد به چه سمتی حرکت می‌کند. برای مثال اکنون منحنی بازده اوراق قرضه در آمریکا نشان می‌دهد این اقتصاد در آستانه بحران قرار دارد. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن تحلیل این نمودار، توضیح می‌دهد که اقتصاد آمریکا چطور در معرض خطر رکود و بحران قرار دارد.