علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا نفت به زیر ۱۰۰ دلار در ازای هر بشکه می‌آید یا خیر؟