اما انگلستان بالاترین تورم را میان کشورهای اروپایی داشت و تردیدهایی پیرامون عملکرد بانک مرکزی این کشور نیز وجود دارد که این سوال را مطرح می‌کند که روند صعودی تورم به اقتصاد این کشور بازمی‌گردد یا خیر؟

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به این مطلب که حرکت تورم این کشورها به یکدیگر وابسته است به این سوال پاسخ می‌دهد.