تا قبل از انتشار این آمار بسیاری معتقد بودند که اپل به دلیل از دست دادن بخشی از بازار چین، عملکرد ضعیفی از خود ثبت خواهد کرد که سناریوی آن‌ها درست از آب در نیامد.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران