به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر شد. گزارشی که از چند اتفاق جدید در این بازار رونمایی می‌کند که وجه تمایز بازار مسکن و اجاره در سال ۱۴۰۰ است.

اتفاق متمایز بازار مسکن و اجاره در سال ۱۴۰۰ کاهش همزمان تورم نقطه‌ای مسکن و اجاربها در شهر تهران است.

افزایش قابل توجه تورم اجاره در برابر کاهش تورم نقطه‌ای مسکن یکی از پرسش‌های مهم مخاطبان، فعالان و حتی خریداران و مستاجران است که در این برنامه متراژ مهدی بهداد کارشناس مسکن به آن پاسخ می‌دهد.

مستاجران نگران ماه‌های آینده هستند تا مبادا شرایط برای آنها سخت‌تر شود. اینطور که آمارهای رسمی روایت می‌کنند، طی ماه‌های گذشته، مستاجران بار گرانی مسکن را به دوش کشیدند. اما کارشناسان چه چشم اندازی را برای آینده بازار اجاره و مسکن پیش بینی می‌کنند.

در بخش شهری برنامه متراژ هم موضوع ایجاد فضاهای زنان در بوستان‌های پایتخت را بررسی کردیم.  موضوعی که شهردار تهران اخیرا آن را رسانه‌ای کرده؛ به گفته علیرضا زاکانی ۷ پارک ویژه بانوان داریم و ۵ پارک هم در سال جاری تاسیس می‌شود.