تغییر فاز بازار مسکن از جهش به پساجهش را تقریباً همه اضلاع معاملات ملک از فروشنده گرفته تا خریدار، سازنده و حتی واسطه های بازار، هم پذیرفته اند و هم به دنبال تثبیت فاز جدید هستند. اما یک گروه اندک در تلاش برای تشویش اذهان با هدف القای «عدم کاهش قیمت مسکن» هستند.

در حال حاضر همه علایم، شواهد و آمارها در بازار مسکن نشان می دهد بازار وارد فاز پساجهش شده است اما ذینفعان التهاب قیمتی با اشکال مختلف در جلوی این فاز مقاومت می¬کنند.

ماه گذشته قیمت مسکن حدود یک درصد کاهش پیدا کرد و از کانال ۲۷ میلیون تومان در مترمربع به یک کانال پایین تر آمد. ماه قبل از آن یعنی درست در مقطعی که «بزرگترین ریسک غیراقتصادی یعنی ترامپ» در بازارها فروکش کرد، تورم ماهانه مسکن در تهران سقوط کرده بود. از طرفی سقوط سنگین معاملات خرید آپارتمان از بالای ۴ هزار واحد مسکونی در ماه های قبل به ۲۵۰۰ واحد در ماه گذشته خود دلیل محکمی از رام شدن سفته بازها است. سفته بازها وقتی از یک بازار خارج می شوند معنای آن، «از سکه افتادن آن بازار برای سودگیری» است. الان مشخص است مسکن از سکه افتاده است!

اما در این روزها چه اتفاقاتی در بازار مسکن در حال وقوه است؟

حربه هایی که دوستداران جهش قیمت در بازار برای انحراف انتظارات بکار می¬گیرند چیست؟ قیمت مسکن تا کجا کاهش پیدا می کند؟

فرید قدیری و یک فعال بازار مسکن در این قسمت از برنامه متراژ توضیح می¬دهند.