برنامه متراژ

«پیش‌خرید» کنیم یا دست نگه داریم ؟

یکی از بیشترین پرسش هایی که شما مخاطبین برنامه «متراژ» از بخش «آکادمی مسکن» این برنامه مطرح کردید، موضوع «زمان مناسب پیش خرید مسکن» است. اینکه آیا الان وقت پیش خرید است یا خیر؟

فرید قدیری، کارشناس برنامه در پاسخ به این پرسش، یک الزام و البته یک شرط برای پیش خرید خانه مطرح می کند و در عین حال یکسری مهارت های کلیدی برای ورود به این بازار را معرفی می کند.  در برنامه این هفته «متراژ» همچنین به این پرسش پرداخته ایم: «چرا به رغم افزایش هزینه ساخت، باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم؟»

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد