برنامه متراژ

مسکن به اندازه دلار رشد می‌ کند ؟

این ذهنیت که «هر میزان دلار رشد کند، مسکن هم افزایش قیمت پیدا می کند» از کجا نشات گرفته است و آیا صحیح است؟

فرید قدیری در برنامه «آکادمی مسکن»، ضمن پاسخ به این پرسش، از دو معادله ارزی در بازار مسکن می گوید که هر دو، طی دو دهه گذشته در این بازار پیاده شده اما شرط تحقق هر کدام از آنها، «شرایط درونی بازار مسکن» و «سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی» بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد