برنامه متراژ

وام جدید در راه بازار مسکن

اخیرا اخباری از موافقت بانک مرکزی با موضوع افزایش وام مسکن در بازار منتشر شده است و قرار بر این است که گردنه آخر بررسی این افزایش وام در هفته جاری یا آتی در شورای پول و اعتبار مطرح گردد. در این برنامه به جزئیات وام‌های جدید در راه مسکن می‌پردازیم.

سال گذشته پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن مطرح شد اما به دلیل اینکه برخی معتقد بودند این افزایش وام می تواند تورم زا باشد تاکنون این اقدام صورت نپذیرفته بود. اخیرا اخباری مبنی بر موافقت بانک مرکزی با افزایش وام مسکن در بازار منتشر شده است و جزئیاتی در رابطه با میزان شارژ وام مسکن و اثر آن بر قدرت خرید متقاضیان ارائه شده است. گفتنی است از سال 93،94 به بعد قیمت مسکن با افزایش چشمگیری همراه شده است و در کنار آن قدرت خرید خانه اولی ها هم از محل قیمت مسکن و هم از محل تورم عمومی بسیار آسیب دیده است بنابراین در انتظار تصویب این طرح هستیم. 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد