روحانی در دادگاه؟

این طور که رئیس کمیسیون اصل نود می‌گوید نماینده‌های مجلس می‌خواهند در سه محور اقتصادی از جمله بورس و مسکن روحانی را پای میز محاکمه بکشانند

 اما به نظر می‌رسد چنین ادعایی بیشتر یک بازی سیاسی و حمله دوباره به دولت قبل و تصمیمات آن باشد تا زمینه برای تصمیمات جدید فراهم شود.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد