ماجرای ماینرها در زیرزمین بورس

خبر کشف و ضبط ماینرر از زیر زمین سازمان بورس وقتی اوج گرفت که گفته شد ممکن است ماجرا به برکناری رئیس این سازمان منجر شود اما کمی بعد خبرهای دیگری از دلیل حضور این دستگاه‌ها در زیرزمین سازمان شنیده شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد