به گزارش اکو ایران، روند قیمت مسکن به سبک آغاز هر ساله نسبت به ماه قبل افت قیمت داشته و روندی نزولی را ثبت کرده است.

در همین رابطه بررسی قیمت متوسط مسکن در تهران و تعداد معاملات در این شهر نشان از روند نزولی این دو شاخص در اولین ماه سال 1401 دارد.

کاهش افت قیمت مسکن در فروردین امسال

قیمت مسکن تهران در فروردین امسال برابر با 34 میلیون و 270 هزار تومان بوده که در مقایسه با اسفند سال قبل در حدود 2.4 درصد افت داشته است. مقایسه تورم ماهانه فروردین امسال با مقاطع مشابه خود در سال های اخیر نشان می دهد در ابتدای امسال افت قیمت تقریبا 0.8 واحد درصد کمتراز سال گذشته بوده است.

به طور کلی همواره در آغاز سال (به جز فروردین 98) بازار مسکن تهران شاهد افت قیمت بوده که در سال 1400 این رقم معادل با 3.15 درصد به ثبت رسیده بود.

بنابراین در میان افت های ثبت شده در فروردین 5 سال اخیر می توان گفت افت قیمت مسکن امسال تهران در این ماه سطح کمتری داشته است.

مسکن

سطح پایین تعداد معاملات در فروردین امسال

در کنار متغیر قیمت مسکن در هر ماه بانک مرکزی آماری را از وضعیت تعداد معاملات در شهر تهران نیز منتشر می کند.

این آمار نشان می دهد در فروردین امسال شمار معاملات بازار مسکن تهران برابر با 3 هزار و 427 فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل درحدود 50 درصد کاهش داشته است.

طبق آمارهای به ثبت رسیده در سال های گذشته همواره تعداد معاملات در بازار مسکن روندی کاهشی داشته و کمتر از این رقم در سال های قبل ثبت می شده است.

در همین زمینه شمار معاملات بازار مسکن تهران در این مقطع در قیاس با سال های قبل نشان می دهد این شاخص در سطج پایینی در قیاس با سال های 94 تا 98 بوده اما از سال های 99و 1400 بالاتر است.

به عبارت دیگر با وجود پایین بودن سطح معاملات در این ماه اما احتمال شکل گیری روندی صعودی در این شاخص به چشم می خورد. با این حال برخی اعتقاد دارند کمینه بودن معاملات در سال های 99 و 1400 بیشتر به علت آثار شیوع کرونا و رکود غالب بازارها بوده و بالاتر بودن معاملات در این سال لزوما نمی تواند به معنای خروج از رکود باشد. درهمین زمینه آمار رشد ماهانه معاملات همچنان حاکی از تداوم مسیر نزولی این شاخص ها بوده است.

مسکن

روند نزولی رشد ماهانه معاملات مسکن در تهران

در ابتدای امسال تعداد معاملات بازار مسکن تهران افتی 50 درصدی در مقایسه با اسفند ماه داشته است.

بررسی این متغیر در ماه های گذشته نیز نشان می دهد روند معاملات در بازار مسکن برای سومین ماه متوالی است که نزولی بوده و اکنون در بیشترین افت خود در یازده ماه اخیر قرار گرفته است.

براساس داده های بانک مرکزی رشد ماهانه معاملات در بهمن و اسفند 1400 به ترتیب برابر با منفی 13 و منفی 20 درصد بوده و برای سومین ماه پیاپی منفی شده است.

این اتفاق می تواند خود حاکی از سنگینی سایه رکود در ماه های اخیر بازار مسکن در تهران بوده باشد.

مسکن