بر اساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن در خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۱۳ هزار و ۸۷۴ معامله است.نسبت به ماه مشابه قبل ۳۲.۳ و ماه مشابه سال قبل ۱۷۱.۹ درصدی را نشان می دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان که حاکی از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل از همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته استکه در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خرداد ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد کم تر بوده a49775fe-9ca1-40a3-811f-b47ee488230bو نشان دهنده کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۱ است

بیشترین معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنا در واحدهای تا ۵ سال ساخت بوده که ۳۰.۱ درصد سهم معاملات را به خود اختصاص دادند. منطقه ۵ نیز مانند هر ماه بیشترین سهم را از معاملات مسکن داشته و ۱۴.۴ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است.

منطقه یک با متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل متری ۸۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان گران ترین منطقه تهران ‌ منطقه ۱۹ با قیمت متوسط متری ۱۹ میلیون ۵۹۰ هزار تومان ارزان ترین منطقه بود.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در خرداد ماه نشان از رشد ۴۶.۵ درصدی نسبت به ماه قبل و ۵۱.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می دهد.