بی عملی بانک ها هم منجر به گلایه دولتمردان شده است؟ در این میان بررسی مفاد قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل بانک مرکزی نشان می دهد گره کور ماجرا به هفت خوان تسهیلاتی است که بانک مرکزی برای بانک ها تعریف کرده است.