به گزارش اکو ایران ،نتایج طرح گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور دربهار ١٤٠٠از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد .

براساس آمار منتشر شده ،قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان کلنگی در کشور حداقل متری 100 هزار تومان و حداکثر متری 168 میلیون تومان و متوسط هزینه هر متر مربع در بهار 1400 ،11 میلیون و 700 هزار تومان بوده است .

قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در کشور در نخستین فصل سال جاری حداقل متری 105 هزار تومان و حداکثر 193 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است . متوسط قیمت در این فصل معادل 11 میلیون و 503 هزار تومان به ثبت رسیده است .

مبلغ اجاره ماهانه به اضافه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی که علامتی از وضعیت اجاره در کشور است در بهار امسال حداقل 250 تومان و حداکثر 657 هزار تومان بوده است .

متوسط هزینه این متغییر در بهار امسال 28 هزار و 200 تومان به ثبت رسیده است .

قیمت مسکن در کل کشور در بهار 1400 درمقایسه با سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرد. این قیمت در بخش یک متر مربع زمین کلنگی تورمی معادل با 104 درصد را در بهار 1400 ثبت کرده و در بخش یک متر مربع زمین مسکونی نیز رشد سالانه 100 درصدی را رقم زده است.

در بخش اجاره نیز مشاهدات مرکز آمار نشان می دهد در بازه زمانی یکساله از بهار سال گذشته تاکنون قیمت اجاره مسکن در کشور 63.7 درصد رشد داشته است .

تعداد معاملات اما در مقطع مشابه در بخش های مسکونی و کلنگی افت قابل تاملی داشته که در نتیجه رشد قیمت در این قسمت ها بوده است. به عبارت دیگر خرید خانه در بهار 1400 در مقایسه با سال قبل 31.6 درصد افت و خرید زمین 22.5 درصد کاهش داشته است.

اما تعداد معاملات اجاره با توجه به رشد کمتر قیمت ها در این بخش جهشی قابل ملاحظه داشت و نسبت به بهار سال قبل 136.6 درصد افزایش پیدا کرده یعنی بیش از دوبرابر.

عمربنای محاسبه شده در بخش اجاره طبق داده های مرکز آمار 14 سال درج شده است.

ضمنا در خصوص داده های این مرکز در خصوص آمارهای مسکن در بهار 1400 درج شده که با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ به‎روز شده است.