به گزارش اکو ایران ،مهدی شایسته‌اصل، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری (مترو) تهران و حومه در واکنش به چکه کردن سقف زیرگذرچهارراه ولیعصر که یکی از ورودی هابه ایستگاه تئاتر شهر است گفت :‌درخصوص ایستگاه هیچ هزینه‌ای انجام نشده است. اگر هم انجام شده ،حداقلی بوده است .

photo_۲۰۲۱-۱۱-۳۰_۱۸-۳۵-۲۱

وی ادامه داد :‌من متاسفانه خودم همین صحنه‌ها را شاهد هستم که مثلا آب‌ریزش‌هایی انجام می شود ،حتی ایستگاه های جدید.من خودم از ایستگاه مدافعان سلامت بازدید کردم ، هنوز آبگرفتگی سطح خیابان ها و بارش ها شروع نشده بود ،اما  ایستگاهی که  در خردادماه بهره‌برداری شده بود ، سطل آب گذاشته بودند به خاطر قطره‌هایی که می‌چکید!

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت :نحوه تحویل ایستگاه‌های آماده بهره برداری یکی از مشکلات ما است. به عنوان بهره‌بردار هر آنچه که به ما تحویل داده شود را باید تحویل بگیریم و بعد باید برویم مشکلاتش را به صورت زیرساختی حل کنیم و تامین منابع هم نشود. 

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۴_۱۹-۳۰-۰۹

شایسته اصل با تاکید بر این برای حل مشکلات مترو باید ساختارها مورد بررسی قرار گیرد گفت :‌ برخی مسائل در ظاهرمشکلی ایجاد نمی‌کند؛ ولی وقتی یک مقدار وارد حقایق و مسائل می‌شوید، می بینید که چه دشواری هایی ایجاد می کند ،البته بیان حقایق و مشکلات نباید منجر به این شود که شهروندان  اعتمادشان از حمل و نقل عمومی به‌خصوص مترو به عنوان یکی از امن‌ترین حمل و نقل ها سلب شود.