لبخند بورس، سبز جای قرمز را گرفت

امروز پس از چند روز بازار چهره مثبتی به خود دید و سبز پوش شد. استارت کار از دو روز پیش با حمایت حقوقی‎ها کلید خورد و امروز تاثیر آن در غالب سهم‎ها مشهود شده است. گمان می‎رود که تا پایان بازار این جو مثبت ادامه‎دار باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد