قوانینی برای دخالت در بازار سهام

بازار تا این لحظه با فشار عرضه مواجه شده اما هنوز رنگ شاخص سبز رنگ است و بیش از ده هزار واحد رشد داشته است. امروز خبری مبنی بر لغو نوسانگیری منتشر شد و به زعم مسئولین ثبات به بازار هدیه داده می‌شود، در صورتی که این امر جز به معنی دخالت در بازار نیست.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد