سنگینی فشار عرضه بر دوش بورس

در جریان معاملات امروز باز هم فشار عرضه مانعی برای رشد نمادها شد و تا ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه، ۴۰ درصد از نمادها در وضعیت صف فروش قرار گرفتند تا همچنان روند نوسانی این روزهای بازار ادامه داشته باشد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد