از ورود پول حقیقی تا فروش حقوقی

امروز در ادامه روند مثبت دیروز بازار، در ابتدا نمادهای بیشتری در صف خرید بودند اما رفته رفته فشار عرضه بیشتر شد. نکته قابل توجه فروش حقوقی ها در بسیاری از سهم ها بود اما از طرف دیگر برای دومین روز متوالی با ورود پول حقیقی مواجه بودیم. باید دید در ادامه بازار زور عرضه بیشتر خواهد شد یا خیر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد